27 พฤษจิกายน 2558 เวลา 06:07

Gold Spot

-

ราคาทองคำแท่งซื้อ

-

ราคาทองคำแท่งขาย

-

Updated Time: -

ข่าวสารจากเรา

สูตรคำนวณราคาทองไทย และที่มา

ราคาทองไทยเป็นทองชนิด 96.5% เปอร์เซนต์ และประกาศที่น้ำหนัก 1บาท ครับส่วนของ Newyork เป็นการประกาศทองชนิด 99.99% ที่น้ำหนัก 1 ออนซ์การคำนวณจะใช้สูตรนี้ครับ


ราคาทองไทย = (( Spot Gold + Premium ) x 32.148 x THB x .965 )/65.6โดย Premium เป็นค่าธรรมเนียมอะไรนี่แหละครับ เท่ากับ 1 เหรียญ ( บางทีก็ 2 เหรียญ)


อย่างตัวอย่างสดๆ (22.5.51 13.13 น.) ที่ ThaiGoldRealTime goldspot 932.7 USD/THB 31.95 คำนวณได้ 14107 บาท


ลองเข้าสูตรเป็นราคาทองไทย = (( 932.7 +1 ) x 32.148 x 31.95 x .965 )/65.6ราคาทองไทย = 14107.68 บาท สมาคมประกาศ 14100-14000


ปล. รวบสูตรข้างบนง่ายๆเข้าก็เอา 32.148x .965 /65.6 มารวมกันได้เป็น 0.4729 หรือ 0.473ได้สูตรนี้ครับราคาทองไทย = ( Spot Gold + 1 ) x THB x 0.473 ก็ได้เช่นกันครับ


ส่วนตัวเลข ตัวเลข 32.148 และ 65.6 มาจากไหนเพราะว่าปกติ 1 ออนซ์ เท่ากับ 31.104 กรัมและ 15.244 กรัม ( 1 บาททองคำ ) เท่ากับ 0.49 ออนซ์


solve ออกมาได้ว่า


SpotGold ของฝรั่งเป็นราคาทอง 9999 และเป็น USD ต่อออนซ์ครับ


ราคา ทอง9999 ต่อ กก = (SpotGold +Premium) x นน ทอง9999เป็นออนซ์ ต่อ กกนน ทอง9999เป็นออนซ์ ต่อ กก = 32.1508 ออนซ์


แปลงไปเป็นทองชนิด 100% ก่อนครับ ดังนี้


นน ทอง100% เป็นออนซ์ ต่อ กก = 32.1508x0.9999= 32.14758= 32.148 .......... ที่มาของเลขที่สงสัยครับ


ราคาทอง100% ต่อ กก = (SpotGold + Premium) x นน ทอง100% เป็นออนซ์ ต่อ กก= (SpotGold + Premium) x 32.148 ..................................(1)


แปลง นน. จากออนซ์เป็นทองไทย 1 บาท


หา นน ทอง100% ของทอง 1 บาทไทยทอง965 1 บาท = 15.244g หรือ 0.015244 กก หรือ 1/65.6 กกทอง100%1 บาท = 0.965/65.6 กก ............................................................(2)= 0.01471 กกราคาทองไทย 96.5% 1บาท ได้จาก (1) x THB x (2) ก็คือสูตรนี้


= (SpotGold + Premium) x 32.148 x THB x 0.965/65.6หรือก็คือสูตรที่ใช้กัน = (( Spot Gold + Premium ) x 32.148 x THB x .965 )/65.6


ที่มาฟอรั่ม thaigold.info


 บทความน่าสนใจ