27 พฤภาคม 2562 เวลา 13:38

Gold Spot

-

ราคาทองคำแท่งซื้อ

-

ราคาทองคำแท่งขาย

-

Updated Time: -

รู้จักเรา

Main picture

เลี่ยงเส็งเฮง

เปิดบริการค้าขายทองคำมานานกว่า ๖๐ ปี ถ้าจะให้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเลี่ยงเส็งเฮง ก็คงจะต้องย้อนยุคกลับไปสู่ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในสมัยที่บ้านเมืองกำลังเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านการคมนาคม การสื่อสาร สาธารณูปโภค และที่ขาดไปไม่ได้ก็คงจะเป็นการค้าขายในสมัยนั้น ที่ยังคงเฟื่องฟูสืบมาตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่น่าเสียดายก็คือ ในกาลนั้นได้มีการห้ามสามัญชนใช้เครื่องทอง เป็นเหตุให้สยามประเทศในสมัยนั้นต้องนำเข้าทองคำจากนานาอารยประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อนำมาใช้ในการทำทองรูปพรรณตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แต่แล้ว นายเติมศักดิ์ พิสุทธิกุล ชาวจีนในสยาม ก็ได้ตระหนักถึงผลเสียจากการนำเข้าทองจากประเทศอื่น ๆ เนื่องจากเงินตราของประเทศได้รั่วไหลออกไปอย่างมากมาย นาย เติมศักดิ์ พิสุทธิกุล จึงได้ก่อตั้งห้างทอง เลี่ยงเส็งเฮง พาณิชย์ ณ ถนน พาหุรัด ย่านบ้านหม้อ มีเครื่องหมายการค้าเป็นตรางูทอง ซึ่งนับว่าเป็นธุรกิจหลอมและหล่อทองคำแห่งแรกในประเทศสยามก็ว่าได้ รวมทั้ง นาย เติมศักดิ์ พิสุทธิกุล ยังได้นำเทคนิคพิเศษต่าง ๆ มาใช้ในการผลิต เพื่อให้ทองคำที่ได้นั้นมีคุณภาพสม่ำเสมอ และเชื่อถือได้ ทำให้ห้างทองเลี่ยงเส็งเฮง พาณิชย์ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ นาย เติมศักดิ์ พิสุทธิกุล ก็ได้ชักชวนช่างทองฝีมือละเอียดปราณีตกลุ่มหนึ่งมาเพื่อร่วมกันทำงานสร้างสรรค์ทองรูปพรรณอันงดงาม และดำเนินธุรกิจจำหน่ายขายส่งทองรูปพรรณขึ้นเป็นแห่งแรกในสยามอีกด้วย ปัจจุบันห้างทองเลี่ยงเส็งเฮง พาณิชย์ ยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพอันยอดเยี่ยมของทุกชิ้นงานที่ผลิตขึ้น อีกทั้งช่างฝีมือของร้าน ล้วนแต่เป็นทายาท ผู้สืบทอดฝีมือการทำทองมาเป็นเวลายาวนาน ทองทุกชิ้นล้วนแต่ผลิตขึ้นจากฝีมือช่างทองทั้งสิ้น ด้วยความเชื่อที่ว่าแม้เครื่องจักรในการผลิตสามารถช่วยลดต้นทุนก็ตาม แต่ความวิจิตรงดงามและความปราณีละเอียดอ่อนที่ได้ก็ยังคงไม่สามารถเทียบเท่ากับทองที่ผลิตด้วยมือ นับตั้งแต่อดีตสมัยยังเป็นสยามประเทศ เลี่ยงเส็งเฮง พาณิชย์นั้นคงเปรียบเสมือนรากแห่งต้นไม้ใหญ่ ที่ค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แต่ต้นไม้นั้นจะกลายมาเป็นต้นไม้ที่สูงตระหง่านและยืนหยัดอยู่กับสยามประเทศมาเป็นเวลามาหลายสิบปีไปไม่ได้ หากขาดรากฐานที่ดีในอดีตที่ นาย เติมศักดิ์ พิสุทธิกุล ได้สร้างมา จนอาจกล่าวได้ว่าเลี่ยงเส็งเฮง พาณิชย์ ณ ปัจจุบันเติบใหญ่มาด้วยการรดน้ำพรวนดินและการดูแลเอาใจใส่จากผู้ชำนาญ จึงทำให้ชื่อเสียงของเลี่ยงเส็งเฮง พาณิชย์ยังคงอยู่คู่กับประเทศไทยในปัจจุบันต่อมา ในปัจจุบันเลี่ยงเส็งเฮง พาณิชย์ ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่เต็มที่ โดยมีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปด้วยกันถึง 3 แห่ง โดยบุตรชายทั้ง 5 คนของนาย เติมศักดิ์ พิสุทธิกุล กล่าวคือ ณ ถนนเยาวราช 2 สาขา คือ เลี่ยงเซ่งเฮง(ห้างใหญ่) และเลี่ยงเซ่งเฮง(สาขา 1) , ณ ถนนสุขุมวิทอีก 1 สาขา คือ เลี่ยงเซ่งเฮง(สาขา 2) จวบจนปัจจุบันเลี่ยงเส็งเฮง พาณิชย์ และเลี่ยงเซ่งเฮงได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีทั้งหมด 4 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และก็พร้อมที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตได้ในทุกขณะ